×

گام های یادگیری

برای یادگیری بهتر برنامه نویسی خوبه که آدم یک نقشه برای ادامه راه داشته باشه. اینجا میتونی نقشه راه خودت رو توی دنیای برنامه نویسی پیدا کنی!!

رویات رو انتخاب کن!! رسوندنت با من 🙂

آمار من در یک نگاه...

دوره اموزشی

۷
دوره آموزشی

دانشجو

۱۴
دانشجو

زمان آموزش

۴۲
ساعت آموزش

جوایز

۱۹
فارغ التحصیل