امید مقدسی

سلام! امید مقدسی هستم 😎

اینجا قراره که با هم دیگه برنامه نویسی رو از صفر شروع کنیم و به صد برسیم.